Decoratie

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 25 mei 2018

Voor wie geldt de AVG?

De AVG geldt voor IEDERE onderneming: ZZP, eenmanszaak, VOF, BV, NV, etc.

Wie voert toezicht uit op de AVG?

De Autoriteit Persoonsgegevens voert het toezicht uit op de AVG.

Hoe kan MeerMKB mij helpen met de AVG?

MeerMKB heeft de volgende documenten voor u samengesteld. Daarin staat beknopt wat de AVG inhoudt. Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor een nadere toelichting. Dat kan telefonisch (0800 2222 234 gratis), via de chat op deze site, via email, via een bericht op onze Facebook pagina of LinkedIn.

AVG plaatje

AVG tekst

Waar kan ik de privacyverklaring van MeerMKB vinden?

Download hier de privacyverklaring van MeerMKB.

Wat een coach voor mij kan betekenen

Mijn bedrijf is de laatste jaren gegroeid en nu heb ik minder tijd om zelf in het bedrijf mee te werken. Ik moet nu meer gaan "managen". Hoe kan ik dat het beste doen?

Oplossing: laat een coach van MeerMKB samen met u uw stijl van leidinggeven aanpassen aan uw bedrijf en uw medewerkers.

Efficiency en effectiviteit: de processen binnen mijn bedrijf

Hoe zit het met mijn bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering? Heb ik dit goed en pragmatisch ingericht en heb ik optimale effectiviteit en efficiency?

Oplossing: quick-scan, implementatie van verbeteringen en coaching op verandering en borging.

Hoe kan ik meer grip krijgen op de resultaten? Ben ik in staat om de key issues te herkennen? Hoe is het gesteld met mijn sturing op resultaten?

Oplossing: quick-scan, optimaliseren eventueel identificeren van stuurvariabelen, coachtraject resultaat gericht sturen.

Hoe weet ik of alle kosten die ik maak met mijn bedrijf wel nodig zijn?

Oplossing: laat MeerMKB uw kostenstructuur doorlichten en punten verbetering en besparing aantonen.

Op zoek naar een financiering voor mijn bedrijf

Ik heb geld nodig om door te kunnen groeien. Hoe krijg ik dat voor elkaar? Mijn bank zegt nee...

Oplossing: laat MeerMKB in samen werking met Credion een financieringsscan doen om de mogelijkheden te bepalen. MeerMKB kan dan samen met Credion er ook voor zorgen dat de financiering wordt gerealiseerd. De realisatie is op basis van "no cure no pay", oftewel een "succes fee".

Het lijkt wel of ik elke maand net wat geld tekort kom om mijn rekeningen te betalen. Toch maakt mijn bedrijf winst. Hoe kan dat? Wat kan ik daaraan doen?

Oplossing: laat MeerMKB een korte scan doen om te onderzoeken wat de oorzaken van het tekort aan liquiditeit zijn en tegelijk bekijken welke financiële oplossingen er zijn om het liquiditeitsprobleem aan te pakken.

Stoppen met werken oftewel bedijfsoverdracht

Ik denk erover om met mijn bedrijf te stoppen: ik wil gaan genieten van mijn pensioen. Wat is er op moment voor mij mogelijk?

Oplossing: laat MeerMKB een onderzoek doen naar de waarde van uw bedrijf en de consequenties voor uw inkomen van een bedrijfsbeëindiging, bedrijfsverkoop en/of een bedrijfsoverdracht.

U wilt uw bedrijf verkopen? Maar: aan wie en tegen welke prijs?

Oplossing: laat MeerMKB de waarde van uw bedrijf bepalen en voor u op zoek gaan naar geschikte overname partijen.

Ik wil mijn bedrijf overdragen aan een beoogde opvolger (bijvoorbeeld mijn kind). Hoe weet ik of hij/zij daar klaar voor is?

Oplossing: laat een coach van MeerMKB met uw opvolger in gesprek gaan om vast te stallen of hij/zij er klaar voor is. En om eventuele tekortkomingen weg te werken.

Inzicht in het reilen en zeilen van mijn bedrijf

Hoe weet ik meteen hoe mijn bedrijf er financieel voor staat?

Oplossing: laat MeerMKB uw administratie doen. Die is dan altijd "up-to-date". De financiële informatie wordt via een overzichtelijk dashboard zichtbaar gemaakt (via internet).

Hoe weet ik of al mijn kosten wel gedekt worden door de diensten en producten die ik lever?

Oplossing: laat MeerMKB de kostprijs van uw diensten (uren) en producten berekenen. Dan weet u meteen of uw prijzen wel goed zijn.

Marketing en commercie en mijn bedrijf

Ik verkoop mijn diensten en producten al jaren aan dezelfde groep klanten. Hoe kan ik een nieuwe groep "aanboren"?

Oplossing: laat MeerMKB uw marketing- en sales plan doornemen of opstellen.

Wat moet ik als bedrijf met de sociale media zoals Facebook, Whastapp, Instagram en LinkedIn gaan doen?

Oplossing: laat MeerMKB uw "social medias" strategie samen met uw bepalen.

Een goede (financiële) administratie voor mijn bedrijf

Als ik een vraag heb voor mijn boekhouder, dan duurt het erg lang voordat ik antwoord krijg. En dan krijg ik ook nog eens een gepeperde rekening.

Oplossing: laat MeerMKB uw administratie verzorgen tegen een vast bedrag per maand. MeerMKB is altijd op verschillende manieren bereikbaar. Uw administratie is dagelijks "bij" en eenvoudig toegankelijk via ene overzichtelijk "dashboard". En geen verrassingen achteraf over de rekening.

Ik had erg laat door dat ik op het eind van de maand te weinig geld op de bedijfsrekening had staan. Aan de andere kant stonden er flink wat debiteuren lang open. Ik vind dat mijn boekhouder me daarop had kunnen wijzen.

Oplossing: laat MeerMKB uw administratie verzorgen tegen een vast bedrag per maand. MeerMKB is altijd op verschillende manieren bereikbaar. Uw administratie is dagelijks "bij" en eenvoudig toegankelijk via een overzichtelijk "dashboard". Daarnaast kijken wij met u mee (als u dat wilt) en kunnen u op tijd waarschuwen voor bepaalde (negatieve) ontwikkelingen. 

Door een fout van mijn boekhouder heb ik een boete moeten betalen aan de belastingdienst. Was dat te voorkomen?

Oplossing: doordat de financiële administratie bij MeerMKB altijd "bij" is, en u volledig inzicht heeft, is de kans op fouten minimaal.

Wat kost het mij als ik MeerMKB mijn administratie laat verzorgen?

Op de website van MeerMKB Administratieve Dienstverlening staat een eenvoudige calculator die uw maandelijkse kosten berekent.

Algemene Voorwaarden MeerMKB

Waar kan ik de algemene voorwaarden van MeerMKB vinden?

De Algemene Voorwaarden kunt u hier downloaden of opvragen bij de Kamer van Koophandel.

Geen antwoord op uw vraag gevonden? Neem gerust contact op!

Neem contact op