Decoratie

Bedrijfsverkoop

U heeft besloten om uw bedrijf te verkopen of over te dragen. Dat kan aan een bij u bekende partij, of u moet op zoek naar een koper. Er moet een verkoopmemorandum worden gemaakt en dat moet worden aangeboden aan geïnteresseerde partijen.

Vaak wil een koper een “due dilligence” onderzoek (boekenonderzoek) laten doen. MeerMKB verzorgt het gehele traject: het maken van een verkoopmemorandum, het zoeken naar een koper, begeleiden van de due dilligence, het voeren van de verkooponderhandelingen en het traject naar de notaris. De fiscale consequenties (niet onbelangrijk!) brengt MeerMKB voor u in kaart.

Een belangrijke vraag:  hoeveel is de onderneming waard? Of beter gezegd: hoeveel is de onderneming u waard? Het bepalen van de uiteindelijke (ver)koopprijs is een grotendeels subjectief onderhandelingsproces, maar dat betekent niet dat het een kwestie is van ‘wat de gek ervoor geeft’. Integendeel, er zijn verschillende manieren om de waarde van een bedrijf te bepalen. Maar ook als de waarde van een bedrijf is bepaald, wil dat nog niet zeggen dat dit ook de koop- of verkoopprijs vertegenwoordigt. Die kan om allerlei redenen afwijken van die bedrijfswaardering.  Staart u zich dus niet blind op de balans en resultatenrekening.

De aan- of verkoop van een onderneming is een ingrijpend traject waar mensen vaak persoonlijk en emotioneel bij betrokken zijn.
Veel ondernemers vergelijken het verkopen van de onderneming met een kind dat de deur uit gaat, een emotionele gebeurtenis.

Als ondernemer weet u als geen ander dat emoties in de regel een zakelijke transactie geen goed doen.  Juist om deze reden wordt vaak een overnameadviseur ingezet.

MeerMKB kan zorgen dat de overname vanuit een puur zakelijk perspectief bekeken en afgehandeld wordt.