Decoratie

Leiderschapscoaching

Leiding geven is een vak

Alle ontwikkelvragen van de organisatie zijn verbonden aan leiderschap.

Investeren in de ontwikkeling van het leidinggevend kader is essentieel om de organisatiedoelen te bereiken. Bij leiderschap gaat het om het leiden van uzelf, het leiden van de ander en het leiden van de organisatie.
Leiders hebben een voorbeeldfunctie, het begint bij hen. Dit vraagt van leiders dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en aan hun persoonlijke ontwikkeling werken.

MeerMKB brengt leiders in beweging door op een uitdagende manier met hen te reflecteren op hun eigen functioneren, hun oplossend vermogen te stimuleren en hun persoonlijke kwaliteiten te versterken. Dat leidt tot hogere prestaties en doelen die gerealiseerd worden.

Doelgericht en met impact leiding geven

Leiders moeten zich leren verhouden tot de thema’s die in hun leven een rol spelen. Dit vereist bewustwording van wat hen belemmert en wat er nodig is om in beweging te komen en succesvol gedrag te laten zien. Goede leiders hebben inzicht in het krachtenveld waarin ze zich bevinden en weten hoe ze zich daarbinnen moeten bewegen om resultaat te boeken. Ze zijn op het juiste moment lui. Ze zijn in staat om hun leiderschapsstijl en gedrag af te stemmen op wat de organisatie in iedere fase nodig heeft.