Decoratie

Iedere ondernemer en onderneming heeft regelmatig behoefte aan “een blik van buitenaf”. Bij grotere en beursgenoteerde ondernemingen is dat wettelijk geregeld in de vorm van een Raad van Commissarissen. Deze houdt toezicht (namens de aandeelhouder) op het door directie gevoerde beleid. Bij het MKB ligt deze behoefte anders. Het gaat in eerste instantie niet om toezicht, maar om (strategische) ondersteuning bij de bedrijfsvoering. De MeerMKB Commissaris gaat elk kwartaal met de ondernemer in gesprek. Punten als het maken van strategische keuzen, financieringen, personele zaken, investeringen en het overdragen van het bedrijf kunnen aan de orde komen. De agenda met te bespreken onderwerpen wordt van tevoren gezamenlijk vastgesteld. Van elk overleg wordt een duidelijk verslag gemaakt.