Decoratie

O.N.S.

MeerMKB heeft het Ondernemers Navigatie Systeem ontwikkeld (O.N.S.)

Met gebruik van dit systeem vindt er een constante controle plaats op de kosten en het begrote rendement van uw onderneming.

De mogelijkheden van het Ondernemers Navigatie Systeem:

  • Het is mogelijk vooraf een doel stellen voor het te realiseren rendement
  • Het geeft de mogelijkheid tot het opstellen van een kosten- en winstbegroting  
  • Maandelijkse controle op de voortgang van resultaat- en kostenbewaking (budgetbewaking) en de mogelijkheid bij te sturen op afwijkingen
  • het is mogelijk een simulatie van uw optimale bedrijfsgrootte te maken
  • Het geeft calculatiecontrole
  • Het berekent de uren inzet per aangenomen opdracht op basis van de omrekenfactor per uur
  • Geeft de mogelijkheid tot het vaststellen van de kredietbehoefte

Het Ondernemers Navigatie Systeem geeft de mogelijkheid om maandelijks een helikopterview te maken op één A4tje, waarmee vastgesteld kan worden of uw doelstellingen worden gehaald en het geeft u de mogelijkheid om op eventuele afwijkingen bij te sturen.

Het MeerMKB O.N.S. geeft rust voor u en de organisatie. Het geeft u de mogelijkheid om resultaat gericht te gaan managen door het maken van resultaatgerichte afspraken met uw medewerkers.