Decoratie

Organisatieontwikkeling

MeerMKB brengt mensen en organisaties in beweging om hun doelen te behalen!

  • Succesvol opererende organisaties richten zich op de ontwikkeling van hun menselijk kapitaal.
  • Ontwikkeling is voor een organisatie niet het doel, maar het middel om organisatiedoelen te behalen.
  • Persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers heeft een positief effect op het presteren van de organisatie. Optimaal is het als de ambities en ontwikkeldoelen van de individuele medewerkers in overeenstemming zijn met de organisatiedoelen.
  • Het gaat bij ontwikkelen om doen en niet om denken. Om mensen succesvoller te laten zijn, is alleen denken geen effectieve strategie om in actie te komen. Door anders te doen dan ze altijd gedaan hebben, gaan mensen hun talenten en mogelijkheden echt gebruiken. Dat geeft resultaat voor hen persoonlijk en voor de organisatie.

    MeerMKB heeft programma's ontwikkeld om organisaties als het ware "door te meten". Werknemers van de organisatie worden geïnterviewd en de resultaten worden geëvalueerd.  Werkend met de uitkomsten van de gesprekken wordt een plan gemaakt. Ook kunnen testen ingezet worden om mogelijk nog niet ontdekt potentieel van de medewerkers te ontdekken!
    Het gaat er dus vooral om de werknemers in de voor hen meest optimale vorm te kunnen laten functioneren.
    Daarnaast worden de organisatorische aspecten in kaart gebracht en waar nodig geoptimaliseerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan logistieke processen die anders en beter kunnen. Of het kan zo zijn dat er ideeën uit de gesprekken zijn gekomen over een andere benadering van marketing of verkoop. Op alle vlakken in de organisatie kan ruimte voor ontwikkeling zijn. MeerMKB brengt dit voor u in kaart. Mocht het zo zijn dat u assistentie nodig heeft bij de implementatie van de verbeterprocessen dan kan MeerMKB u daarbij helpen.