Decoratie

Cultuurontwikkeling

Een goede cultuur is de ‘smeerolie’ van een organisatie. De cultuur bepaalt hoe succesvol een organisatie kan zijn.

  • -Een goede cultuur is een harde voorwaarde om succesvol te zijn. Organisatieontwikkeling gaat daarom hand in hand met de ontwikkeling van de organisatiecultuur.
  • -Cultuur lijkt ongrijpbaar, maar is dat niet. Het geeft de ‘temperatuur’ weer; hoe gezond is de organisatie.
  • -Cultuur wordt zichtbaar en tastbaar in het gedrag van mensen en is dus meetbaar en daardoor stuurbaar.
  • -Cultuurontwikkeling is altijd verbonden aan leiderschapsontwikkeling. Het vraagt om leiders die in staat zijn om effectief en doelmatig gedrag te laten zien, passend bij de missie en visie van de organisatie. MeerMKB biedt leiders handvatten om te sturen op gedrag dat gekoppeld is aan nieuwe waarden en nieuwe werkwijzen.
  • -Een cultuur is niet in één dag gevormd en kan soms diepgeworteld zijn. Een duurzame inbedding van een nieuwe cultuur vraagt dan ook om een lange termijn investering.