Decoratie

Bouw

De bouwsector is de meest traditionele sector, waar de komende jaren grote ontwikkelingen in gaan plaatsvinden. De Nederlandse bouwbedrijven hebben het op dit moment niet makkeljk. Er is veel onzekerheid over toekomstige wetgeving; hoe speelt u daar op in?

Hoe ga je als bouwer om met duurzaamheid, met innovatie?
Wat is het effect op uw bedrijf van de huidige beperkingen m.b.t. stikstofuitstoot? Liggen er kansen in prefab? Liggen er kansen voor uw bedrijf door met BIM (Building Information Modelling) te gaan werken?

Vragen te over, maar ook kansen!

MeerMKB neemt met u de huidige stand van zaken door en maakt voor u een Plan voor de Toekomst. Een gedegen onderzoeksrapport is de uitkomst waar u weer mee verder kunt.