Decoratie

Loonbedrijven

In het agrarisch loonwerk zien we ontwikkelingen waar de sector op anticipeert. De melkveebedrijven en akkerbouwbedrijven groeien door en vragen steeds specifiekere ondersteuning. Het ontzorgen en leveren van kwaliteit is een voorwaarde, maar ook het leveren van kennis en advies rondom bodem en precisielandbouw levert kansen op.

Op korte termijn is er een ontwikkeling naar het ontzorgen van grote bedrijven. Een onderscheidende factor is het leveren van kennis en het duurzaam benutten van de bodem.
Belangrijk daarbij is dat men zich richt op een spreiding van werkzaamheden, inzetbaarheid van personeel en een efficiënte bedrijfsvoering.
Op lange termijn zullen de loonbedrijven verdergaand moeten gaan professionaliseren en samenwerken in de precisielandbouw.

Belangrijke ontwikkelingen waarop de loonbedrijven zich in de komende jaren in sterke mate zullen gaan richten zijn Duurzaamheid en Innovatie. Denk hierbij aan bodemkwaliteit, productiviteit, gebruik machines, ontwikkelingen precisielandbouw en mestverwerking.

Meer MKB ondersteunt veel loonbedrijven. Denk daarbij onder anderen aan het O.N.S.,  het Ondernemers Navigatie Systeem.
Met gebruik van dit systeem vindt er een constante controle plaats op de kosten en het begrote rendement van de onderneming. 
Het O.N.S. geeft de mogelijkheid om maandelijks een helikopterview te maken op één A4tje, waarmee vastgesteld kan worden of de doelstellingen worden gehaald en het geeft de mogelijkheid om op eventuele afwijkingen bij te sturen.

Een Bedrijfsanalyse wordt ook veel uitgevoerd bij loonbedrijven. Door deze analyse leert u de sterke-, zwakke- en verbeterpunten van uw bedrijf kennen en zorgt ervoor dat u uw aandacht op de juiste zaken gaat richten.